Werk draagt voor veel mensen voor een belangrijk deel bij aan een gevoel van zingeving. Wanneer je werkt, hoor je ergens bij en draag je bij aan een maatschappelijk breder belang dan alleen jouw eigen gezin.

Onderzoek naar burn-out

De combinatie werk en gezin is echter voor veel mensen een uitdaging. Zo bleek uit eerder uitgevoerd Nederlands onderzoek, door Prof. Dr. Hedwig van Bakel en collega’s, dat ouders een grote klus te klaren hebben in het combineren van hun baan met een gezinsleven. Er bleek een toename aan werkgerelateerde burn-out klachten. Ook kwam men erachter dat er zoiets bestaat als een ouderlijke burn-out.

Het onderzoek geeft aan dat ouders die te maken hebben met overbelasting in hun gezinsleven, bijvoorbeeld doordat ze zorgintensieve kinderen hebben, extra gevoelig zijn voor een ouderlijke burn-out.

Hoe werkt dat in organisaties?

Op zichzelf is dit geen verbazingwekkende conclusie. Wanneer een kind ziek is of door een beperking meer dan gebruikelijke zorg nodig heeft, geeft dit een extra grote druk op het gezin. Interessant is de vraag in hoeverre werkgevers hier bewust conclusies uit trekken.

Weten organisaties überhaupt wel hoeveel werknemers een kind met een beperking hebben? In het kader van de privacy mag dit uiteraard nergens geregistreerd worden. Dan is het afhankelijk van de manager of er proactief aandacht besteed wordt aan de balans werk en privé voor deze groep werknemers.

Een goede manager zal actief meedenken in preventieve oplossingen en oog en oor hebben voor jouw functioneren. Helaas zullen er genoeg managers zijn die het gesprek niet aan (durven?) gaan en reactief handelen.

Hoe open ben jij op je werk? Praat je er wel eens over wat het voor jou betekent om structureel extra zorg te dragen? Hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt en wie heeft er oog en oor voor jou?

Wat kun jij doen?

Ga in gesprek met elkaar. Dit draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé, wat voor alle partijen een pure win-win is.

Het is in ieder geval goed om te weten dat er wet en regelgeving is die wellicht kan bijdragen aan een betere balans. Zo zijn er verschillende vormen van verlof en de Wet Flexibel werken (Wfw)/Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) zorgt ervoor dat je in gesprek kunt gaan over flexibiliteit in werktijden en werkplek.

 

Heb je meer vragen of wil je advies krijgen?

Loop je rond met vragen of weet je niet hoe je het gesprek met je werkgever kunt insteken? Heb je behoefte aan iemand om mee te sparren over jouw situatie die zelf ook begrijpt hoe het is? Neem dan contact met me op en plan een gratis kennismakingsgesprek!

Pin It on Pinterest

Share This