Werk en gezin combineren is voor de meeste ouders een uitdaging. Hoe houd je alle ballen in de lucht wanneer je kind veel zorg nodig heeft? Werk is voor veel vrouwen belangrijk maar het is ook belastend wanneer je slechte nachten hebt, veel moet zorgen, veel afspraken met artsen en deskundigen hebt, zorgadministratie moet bijhouden en er nog zoveel meer op je bordje ligt.

Wanneer de welbekende tropenjaren niet voorbij gaan omdat jouw kind structureel meer zorg nodig heeft, hoe doe je dat dan? In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is er een onderzoek gedaan naar de arbeidsparticipatie van ouders met een zorgintensief kind 

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS

Uit dit onderzoek blijkt dat ouders allerlei verschillende arrangementen realiseren voor de onderlinge zorg- en werkverdeling. Ook blijkt dat de keuze voor deels of volledig stoppen met werken en zichzelf uitbetalen via pgb vaak de benodigde rust oplevert voor ouders. Overigens zijn het vaak de moeders die een stap terug doen omdat zij in de regel meer zorgtaken op zich nemen. Stoppen met werken heeft echter ook nadelen, zo schrijven de onderzoekers en het is goed daarvan op de hoogte te zijn.

Er is een handige infographic gemaakt met een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden en er is ook aandacht voor de consequenties van het stoppen met werken.

Magazine Anders voor moeders die gezin, werk en extra zorg combineren

Dit onderzoek sluit heel mooi aan bij het Magazine ‘Anders’ wat 13 juli uitgebracht wordt door De Andere Zaak, in samenwerking met Cordaan Jeugd. Hierin staan moeders met een kind met een beperking centraal die gezin, werk en extra zorgtaken combineren. Zij vertellen waar zij tegenaan gelopen zijn, wat werkte en niet werkte en welke keuzes zij gemaakt hebben.

Wat zowel uit dit onderzoek, als uit het Magazine ‘Anders’ naar voren komt, is dat er een aantal zaken belangrijk zijn om het als ouder vol te blijven houden zoals:

  • Bouw rustmomenten in; zorg voor jezelf
  • Ga goed voorbereid in gesprek met je werkgever
  • Verdeel de taken met je partner (ga hierover het gesprek aan)
  • Als werk (tijdelijk) niet mogelijk blijkt te zijn: blijf actief en zorg dat je ‘iets’ hebt waar je aan kunt opladen
  • Zoek steun
  • Plan afspraken slim en stel grenzen

Lees deze en andere tips in de Infographic-ouders-met-zorgintensief-kind

 

En bestel het prachtige Magazine ‘Anders’ met bijdragen van o.a.

  • Merel van Vroonhoven, voormalig topvrouw van het AFM en nu zij-instromer in het speciaal onderwijs en columnist voor de Volkskrant
  • Hanneke Vrielink, directeur Cordaan Jeugd
  • Illya Soffer, directeur van Ieder(in), een koepelorganisatie die belangen behartigt voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • Mr. Drs. Mariëlle Brüning, hoogleraar Jeugdrecht

Pin It on Pinterest

Share This