Wanneer de zorgtaken in combinatie met je werk, teveel worden, is het een mogelijkheid om tijdelijk ouderschapsverlof op te nemen. Op die manier kun je een bepaalde periode minder werken waarbij de aanspraak op jouw eigen functie en originele contracturen gewaarborgd blijft. Ouderschapsverlof kun je aanvragen voor elk kind tot 8 jaar en bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald maar er zijn werkgevers die daarvan afwijken wanneer er in de cao een regeling is opgenomen voor een eventuele aanvulling.

Ouderschapsverlof is een goede manier om tijdelijk even meer ‘lucht’ te krijgen en de balans thuis te herstellen. Wanneer dit voor jouw gezin voldoende is, kun je daarna de draad oppakken en hervatten voor je originele contracturen. Het kan ook zo zijn dat deze periode heeft gezorgd voor inzichten en ideeën over de toekomst. Misschien wil je wel helemaal niet meer terug naar je oude situatie en besluit je definitief minder te gaan werken of het roer om te gooien.

Word je ziek? Vergeet het ouderschapsverlof niet stop te zetten!

Soms wordt ouderschapsverlof ingezet terwijl het water al aan de lippen staat. Deze oplossing lijkt dan even ruimte te geven maar kan uiteindelijk niet voorkomen dat je alsnog uitvalt voor de resterende contracturen.
Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, loopt het verlof gewoon door. Behalve wanneer je het ouderschapsverlof onderbreekt of stopzet. Ziekte geldt namelijk als een onvoorziene omstandigheid. Doe je dit niet, dan kan het je veel geld schelen omdat de werkgever alleen loon hoeft te betalen over de uren die je gewerkt zou hebben wanneer je niet ziek was geworden.

WW-uitkering na ouderschapsverlof
Tijdens de periode van ouderschapsverlof, ontvang je een lager inkomen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering na het verlof. Behalve wanneer je voltijds onbetaald ouderschapsverlof hebt genoten van meer dan 18 maanden, dan kan dit wel gevolgen hebben voor het recht op en de duur van een toekomstige uitkering kijk voor informatie over ouderschapsverlof op deze site

Pin It on Pinterest

Share This