Vanaf 2015 zijn hervormingen in de zorg doorgevoerd en is onder andere de regelgeving zorgverlof voor Mantelzorgers uitgebreid. Dit met als doel de combinatie werk en zorg beter op elkaar te laten afstemmen omdat er in toenemende mate een beroep gedaan wordt op mantelzorgers.

Om welke wijzigingen ging het en in hoeverre helpt het mantelzorgers in de praktijk?Biedt deze regelgeving soelaas in situaties waarin boven gebruikelijke zorg langdurig wordt verleend en overbelasting op de loer ligt? En in hoeverre zijn ouders van een kind met een beperking hiermee geholpen?

Wijzigingen:

  •  Het opnemen van zorgverlof is uitgebreid naar niet-familieleden én voor alle vormen van ziekenzorg. In het verleden moest er sprake zijn van levensbedreigende ziekten bij een familielid. Zie hier voor de wettelijke regelingen voor zorgverlof
  •  Werknemers kregen meer recht om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken. De Wet flexibel werken die per 1 januari 2016 inging, verlangt van werkgevers dat zij een verzoek serieus nemen en grondig onderzoeken. Als dat niet mogelijk is, moet een werkgever schriftelijk verantwoording afleggen.

De zorgverlof regelingen bieden een tijdelijke oplossing wanneer er voor een bepaalde periode extra tijd nodig is om zorg te verlenen. Ouders van een kind met een extra zorgbehoefte, hebben hier doorgaans niet veel aan. Zij zullen meer gebaat zijn bij flexibele oplossingen om werk en zorg met elkaar te kunnen (blijven) combineren.

Elke situatie is anders waardoor ook elke oplossing maatwerk zal zijn. In hoeverre regelen werkgevers dit al in een Mantelzorg vriendelijk beleid? Wordt er bijvoorbeeld in jouw functioneringsgesprek gevraagd naar mantelzorg? Of is flexibel werken al opgenomen in de cao van jouw bedrijf? Zie hierover ook werk en Mantelzorg

De overheid heeft een aanzet gegeven maar laat de invulling ervan bij werkgevers en werknemers liggen. Zij zijn aan zet om met elkaar in gesprek te gaan en mee te denken in maatwerkoplossingen. Dit kan ten dele niet anders omdat elke mantelzorger gebaat zal zijn bij een andere oplossing. Flexibele oplossingen die ook gedurende de tijd steeds weer kunnen veranderen. Dit geeft ruimte aan mooie en pragmatische oplossingen waar beide partijen gebaat bij zijn. Dit is zoals een ideale participatiemaatschappij zou moeten functioneren.

Toch is er ook een keerzijde. Een aantal punten wordt onvoldoende belicht:

  • Mantelzorger wordt je niet ineens. Vaak is er geen duidelijk beginpunt waarbij zorgen voor een dierbare, overgaat in mantelzorgen. Voor ouders van een kind met een beperking geldt dat zij in eerste instantie ouder zijn geworden. Zij groeien langzaam in de zorgtaken en krijgen er steeds weer wat bij. Veel ouders zullen zichzelf misschien niet eens herkennen in de term ‘mantelzorger’
  • Niet iedereen is even goed in staat hulp of voorzieningen voor zichzelf te vragen. Daarbij lijkt het erop dat mannen beter in staat zijn werk en zorg te combineren dan vrouwen. Vrouwen reageren gemiddeld genomen meer emotioneel, terwijl mannen meer zoeken naar praktische oplossingen. Daar komt bij dat mannelijke mantelzorgers vaker hulp krijgen van anderen en er dus minder vaak alleen voor staan.
  • Men wil niet altijd de uitzondering zijn en zorgt er liever voor dat de collega’s en leidinggevende er zo min mogelijk ‘last’ van hebben. Hierdoor wacht de mantelzorger te lang en gaat pas het gesprek aan als het eigenlijk allang niet meer goed gaat
  • Mensen met een tijdelijk contract of werk met weinig regelmogelijkheden, zullen hun mantelzorg situatie minder snel bespreekbaar maken
  • De rol van de leidinggevende is cruciaal. Heeft deze geen oog voor de noden van zijn of haar mensen, dan ben je als mantelzorger slechter af

Als het makkelijk was, dan had niemand een probleem

In een ideale wereld, combineren we allemaal werk en zorg. Toch is het niet zo simpel blijkt uit de cijfers waarbij vier miljoen Nederlanders mantelzorgen en bijna de helft daarvan zich zwaar belast voelt. Voor ouders van een kind met extra zorgbehoeften blijkt uit onderzoek dat 78% minder is gaan werken en zelfs overwerkt is geraakt of in een burn-out terecht is gekomen (60%) Dit onderstreept het belang van in gesprek gaan met elkaar zodat de mantelzorger er niet alleen voor komt te staan.

Vind je het zelf moeilijk om jouw situatie bespreekbaar te maken? Ik maak graag tijd vrij om te bekijken of ik jou daarbij kan helpen. Klik op onderstaande link om een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen.

Wil je weten wat de Andere Zaak voor je kan betekenen?

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan van 20 minuten en onderzoek de mogelijkheden.

Pin It on Pinterest

Share This